Công ty TNHH MTV Thoát nước và PTĐT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Ban điều hành

 

Ông Trần Văn Bình: Giám đốc Ban Tài chính.

_ Quản lý tài chính, kế toán và tham mưu cho lãnh đạo Công ty sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả; Bảo toàn và phát triển vốn tránh thất thoát và lãng phí. Chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách, nộp thuế, bảo hiểm kịp thời và đúng thời gian quy định;

_ Phối hợp chặt chẽ với các phòng, đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác hạch toán kế toán, chấp hành đúng chế độ tài chính, thuế trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

BẢNG THÀNH TÍCH VÀNG

THƯ VIỆN ẢNH

Click để xem

THƯ VIỆN VIDEO

LIÊN HỆ

  • Số 6 Đường 3 tháng 2, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu
  • (0254) 3853125; (0254) 3511103

  (0254) 3511385

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MST: 3500614211

ĐĂNG NHẬP

Scroll to top